Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej została powołana rozporządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 lipca 2009 roku jako jednostka pomocnicza w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Pracownia jest multimedialną platformą badawczą, której głównym zadaniem jest przygotowanie, opracowanie i przekazanie do analizy naukowej materiałów dotyczących Heleny Modrzejewskiej w formie archiwum cyfrowego. 


Placówka zajmuje się także dokumentowaniem bieżących wydarzeń związanych z aktorką, prowadzi działalność wydawniczą oraz współpracuje przy tworzeniu prac edytorskich, dąży do nawiązania współpracy z instytucjami i badaczami, których obszar prac pokrywa się z działalnością Pracowni. 


Pracownia została zorganizowana dzięki środkom finansowym przekazanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego oraz nagrodzie województwa małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.